The Matrix Is Real – We Are Living In A Computer Simulation

Elon Musk thinks it’s almost certain that we’re living in some version of The Matrix. In fact, he believes that there’s a “one in billions chance” that reality as we know it is not a computer simulation.No, really. You read that right.

Elon Musk este aproape sigur că trăim într-o versiune a Matricei. De fapt, el crede că sunt șanse foarte mici pentru ca realitatea, așa cum o știm, să nu fie o simulare pe calculator. Pe bune. Ai citit corect.

“The strongest argument for us probably being in a simulation I think is the following,” Musk said. “40 years ago we had Pong. Two rectangles and a dot. That’s where we were.”

„Pentru noi, cel mai puternic argument că suntem într-o simulare, probabil că este următorul”, a spus Musk. „Acum 40 de ani jucam Pong. Doar două dreptunghiuri și un punct. Cam asta era.”

“Now 40 years later we have photorealistic, 3D simulations with millions of people playing simultaneously and it’s getting better every year. And soon we’ll have virtual reality, we’ll have augmented reality.”

„Acum, 40 de ani mai târziu, avem simulări fotorealiste, 3D, cu milioane de oameni care joacă simultan și care se îmbunătățesc în fiecare an. Și în curând vom avea realitatea virtuală, vom avea o realitate augmentată. „

“If you assume any rate of improvement at all, then the games will become indistinguishable from reality, just indistinguishable.”

„Îmbunătățind, în continuare, calitatea atunci jocurile vor deveni imposibil de distins față de realitate, realmente diferențele vor fi imperceptibile”.

Look, it sounds crazy. I know. But Musk, who has revolutionized the electric car industry and has ambitious plans to send us to Mars, is no dummy–he’s the face of today’s most technological innovations, and has made billions along the way. I wouldn’t dismiss his idea as crazy or delusional just yet.

Iaca, sună cam nebunește. Știu! Dar Musk, care a revoluționat industria automobilelor electrice și are planuri ambițioase de a ne trimite pe Marte, n-are față de tăntălău – el este portdrapelul inovațiilor tehnologice de astăzi și a făcut miliarde bune din asta până acum. Nu i-aș respinge ideea, chiar așa, ca fiind nebună, sau delirantă.

I STRONGLY suggest you watch this amazing video below if you want to delve into this super fascinating simulation theory:

 

Even analysts at Bank of America also issued a report to its clients claiming that there’s a 50% chance we’re living in The Matrix:

Chiar și analiștii de la Bank of America au emis, de asemenea, un raport către clienții săi, susținând că există o șansă de 50% de a trăi în The Matrix:

“It is conceivable that with advancements in artificial intelligence, virtual reality, and computing power, members of future civilizations could have decided to run a simulation of their ancestors,” the report stated.

So What Would Living In A Simulation Mean For Us?

„Este posibil ca, odată cu avansarea inteligenței artificiale, a realității virtuale și a puterii de calcul, membrii viitoarelor civilizații ar fi putut decide să realizeze o simulare a strămoșilor lor”, se arată în raport.

Deci ce ar însemna pentru noi o simulare?

While Musk’s perspective is fairly ominous, it does offer an alternative perspective on some of life’s most profound questions. These are questions that are the basis of most religions, and can challenge the premise of our modern day religious conventions and spirituality. What happens after we die and who is our creator?

It’s unclear what we could actually do with this revelation if it was, in fact, true. There are reports of at least two tech billionaires convinced we’re living in a simulation and are funding scientists to help break us out of it. Although I’m not sure what that really means for us.

În timp ce perspectiva lui Musk este destul de amenințătoare, ea oferă o perspectivă alternativă asupra unora dintre cele mai profunde întrebări ale vieții. Acestea sunt întrebări care stau la baza majorității religiilor și pot contesta premisa convențiilor noastre religioase moderne și a spiritualității. Ce se întâmplă după ce am murit și cine este creatorul nostru?

Nu este clar ce putem face cu această revelație dacă ar fi, de fapt, adevărat. Există rapoarte despre cel puțin doi miliardari de tehnologie convinși că trăim într-o simulare și că finanțăm oamenii de știință care încearcă să ne scoată din asta. Deși nu sunt sigur ce-ar înseamna cu adevărat pentru noi.

But one thing is for certain–despite the sci-fi nature of Musk’s theory, it’s worth considering as a possibility After all, humans have been wrong about the nature of reality before. Remember when we thought the world was flat?

Dar un lucru este sigur – în ciuda aspectului sci-fi al teoriei lui Musk, ea merită considerată ca o posibilitate La urma urmei, oamenii au greșit în legătură cu natura realității ți înainte. Adu-ți aminte când credeam că lumea e plată?

Physics-Astronomy.org

Sources: Inc.com

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s