Astronomers Admit: We Were Wrong—100 Billion Habitable Earth-Like Planets In Our Galaxy Alone

Estimates by astronomers indicate that there could be more than 100 BILLION Earth-like worlds in the Milky Way that could be home to life. Think that’s a big number? According to astronomers,  there are roughly 500 billion galaxies in the known universe, which means there are around 50,000,000,000,000,000,000,000 (5×1022) habitable planets. That’s of course if there’s just ONE universe.

In fact, just inside our own Milky Way Galaxy experts now believe are some 400 BILLION STARS, but this number may seem small as some astrophysicists believe that stars in our galaxy could figure the TRILLION. This means that the Milky Way alone could be home to more than 100 BILLION planets.

However, since astronomers aren’t able to see our galaxy from the outside, they can’t really know for sure the number of planets the Milky Way is home to. They can only provide estimates.

To do this, experts calculate our galaxy’s mass and calculate how much of that mass is composed of stars. Based on these calculations scientists believe our galaxy is home to at least 400 billion stars, but as I mentioned above, this number could drastically rise.


There are some calculations which suggest that the Milky Way is home on an average between 800 billion and 3.2 trillion planets, but there are some experts who believe the number could be as high as eight trillion.

Furthermore, if we take a look at what NASA has to say, well find out how the space agency believes there are at least 1,500 planets located within 50 light years from Earth. These conclusions are based on observations taken over a period of six years by the PLANET—Probing Lensing Anomalies NETwork—collaboration, founded in 1995. The study concluded that there are way more Earth-sized planets than Jupiter-sized worlds.

In 2013, Dr. Phil Yock, from the department of physics at the University of Auckland said how: “Kepler finds Earth-sized planets that are quite close to their host stars, and astronomers estimate that there are around 17 billion such planets in the Milky Way. 

These worlds are hotter than our planet, although some could be of a comparable temperature (and could, therefore, be habitable) if they are orbiting a cool star called a red dwarf.”

“Our proposal is to measure the number of Earth-mass planets orbiting stars at distances typically twice the Sun-Earth distance. Our planets will, therefore, be cooler than the Earth. By interpolating between the Kepler and MOA results, we should obtain a good estimate of the number of Earth-like, habitable planets in the Milky Way. We predict a number in the order of 100 billion. Of course, it will be a long way from measuring this number to actually finding inhabited planets, but it will be a step along the way.”

The number seems to be increasing every year, which is kinda cool.

If we take a peek at the recent data provided by the Kepler space mission, we’ll find how astronomers believe approximately 40 BILLION Earth-sized planets orbiting habitable zones of Sun-like stars and red dwarfs in the Milky Way galaxy alone.

Since NASA’s Kepler was launched in 2009, the space telescope has discovered a total of 4,034 potential alien planets, of which 2,335 are verified exoplanets. Interestingly, some astronomers say that around 11 billion planets may be orbiting Sun-like Stars, while other believe this number is more like 100 billion.

In 2017 NASA made great progress in the search for alien planets. Their most noteworthy discovery was the solar system Trappist-1, home to SEVEN Earth-like planets who may even be home to alien life. This particular solar system is very important.


In June of 2017, NASA revealed a statement saying that they had discovered ten new planets outside of our solar system that are very likely of similar size and temperature as Earth and may even have life developed on their surface.

Physics-Astronomy.org

Estimările efectuate de astronomi indică faptul că ar putea exista mai mult de 100 de miliarde de lumi asemănătoare Pământului în Calea Lactee care ar putea adăposti viață. Crezi că e un număr mare? Potrivit astronomilor, există aproximativ 500 de miliarde de galaxii în universul cunoscut, ceea ce înseamnă că există aproximativ 50.000.000.000.000.000.000.000.000 (5 × 1022) planete locuibile. Desigur, dacă există doar un singur univers.

De fapt, doar conform propriilor experți, în Galaxia Calea Lactee sunt aproximativ 400 BILLION STARS, dar acest număr poate părea mic, deoarece unii astrofiziciști cred că stelele din galaxia noastră ar putea conține un TRILLION. Aceasta înseamnă că numai Calea Lactee ar putea adăposti peste 100 de miliarde de planete.

Cu toate acestea, deoarece astronomii nu sunt capabili să vadă galaxia noastră din afară, ei nu pot ști cu adevărat sigur numărul de planete  care se găsește în Calea Lactee. Ei pot oferi doar estimări.

Pentru a face acest lucru, experții calculează masa galaxiei noastre și calculează cât de mult din această masă este compusă din stele. Pe baza acestor calcule, oamenii de știință cred că galaxia noastră găzduiește cel puțin 400 de miliarde de stele, dar, așa cum am menționat mai sus, acest număr ar putea crește dramatic.

Există unele calcule care sugerează că în Calea Lactee sunt în medie între 800 de miliarde și 3,2 trilioane de planete, dar există unii experți care cred că numărul ar putea fi la fel de mare ca opt trilioane.

În plus, dacă aruncăm o privire la ceea ce are de spus NASA,  agenția spațială crede că există cel puțin 1500 de planete situate în limita a 50 de ani-lumină de la Pământ. Aceste concluzii se bazează pe observațiile dintr-o perioadă de șase ani prin colaborarea cu PLANET-Probing Lensing Anomalies NETwork, înființată în 1995. Studiul a concluzionat că există mai multe planete mai mari decât cele ale planetei Jupiter.

În 2013, dr. Phil Yock, de la departamentul de fizică de la Universitatea din Auckland, a spus: „Kepler găsește planete de dimensiunea Pământului care sunt aproape de stelele lor gazdă și astronomii estimează că există aproximativ 17 miliarde de astfel de planete în Calea Lactee.

Aceste lumi sunt mai calde decât planeta noastră, deși unele ar putea avea o temperatură comparabilă (și ar putea fi, așadar, locuite) dacă se află în orbita unei stele reci, numită pitic roșu „.

„Propunerea noastră este de a măsura numărul de planete de masa Pământului care orbitează stele la distanțe de obicei de două ori distanța dintre Soare și Pământ. Planeta respectivă va fi deci mai rece decât Pământul. Interpolând între rezultatele lui Kepler și MOA, ar trebui să obținem o estimare bună a numărului de planete locuibile și asemănătoare Pământului în Calea Lactee. Noi prezicem un număr de ordinul a 100 de miliarde. Desigur, va fi un drum lung de la măsurarea acestui număr la găsirea reală a planetelor locuite, dar va fi un pas pe parcurs. ”

Numărul pare să crească în fiecare an, ceea ce este încurajator.

Dacă vom arunca o privire asupra datelor recente furnizate de misiunea spațială Kepler, vom afla cum astronomii cred că aproximativ 40 de miliarde de planete de dimensiuni pământene orbitează zonele locuibile ale stelelor asemănătoare soarelui și piticii roșii în galaxia Calea Lactee singură.

Deoarece Kepler al NASA a fost lansat în 2009, telescopul spațial a descoperit un total de 4.034 de planete extraterestre potențiale, dintre care 2.335 sunt exoplanete verificate. Interesant este faptul că unii astronomi spun că aproximativ 11 miliarde de planete pot orbita stelele asemănătoare soarelui, în timp ce alții cred că acest număr este mai mult de 100 miliarde.

Din 2017, NASA a făcut progrese importante în căutarea unor planete străine. Cea mai remarcabilă descoperire a lor a fost sistemul solar Trappist-1, care găzduiește șapte planete asemănătoare pământului, care ar putea fi chiar acasă la viața extraterestră. Acest sistem solar special este foarte important.

În iunie 2017, NASA a făcut o declarație în care a spus că au descoperit zece noi planete sin afara sistemului nostru solar, care sunt foarte probabil de dimensiuni și temperaturi similare cu cele ale Pământului și ar putea chiar să aibă o viață dezvoltată pe suprafața lor.

***

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s