Scientists Create The First Magnetic “Wormhole” That Connects Two Regions Of Space

Wormholes are fascinating (but theoretical) cosmological objects that can connect two distant regions of the universe. They would allow one to create “shortcuts” through space in order to travel vast distances in a shorter period of time. They are predicted by the general Theory of Relativity, and are what Einstein referred to as “bridges” through space-time. Wormholes are mathematically predicted, if not proven, and a new study illustrates how scientists have taken these theoretical anomalies – which many physicists believe to be real – and created one for them.
Researchers in Spain, from the physics department at the Autonomous University of Barcelona, have actually created a magnetic wormhole in a lab that tunnels a magnetic field through space.
Using matematerials and metasurfaces, our wormhole transfers the magnetic field from one point in space to another through a path that is magnetically undetectable. We experimentally show that the magnetic field from a source at one end of the wormhole appears at the other end as an isolated magnetic monopolar field, creating the illusion of a magnetic field propagating through a tunnel outside the 3D space.
Just to be clear, the manufactured wormhole is not able to transport matter, it’s able to transport a magnetic field from a physical object by having it disappear at one point, and then reappear at another, which is still very significant in the world of science.
The wormhole is invisible to the human eye, but it’s a sphere made up of of an outer ferromagnetic surface, an inner superconducting layer, and then a ferromagnetic sheet rolled into a cylinder internally.
Prior to this accomplishment, the researchers were able to create a tunnel to transport magnetic fields. What makes this finding so much more interesting is the fact that again, because of materials used to build the wormhole, they’ve managed to keep the magnetic field completely invisible.
This result is strange enough in itself, as magnetic monopoles do not exist in nature. The overall effect is that of a magnetic field that appears to travel from one point to another through a dimension that lies outside the conventional three dimensions.
Alvar Sanchez, the lead researcher, said that the magnetic wormhole is an analogy of the bigger, theoretical gravitational ones that are commonly used in science fiction. Despite this, there is still, according to modern day science, no way to know if similiar magnetic wormholes exist throughout space.
A paper that was recently published in the Annals of Physics offers mathematical evidence that a massive black hole in our galaxy is actually a wormhole. If this is true, it should be possible for humans to navigate it.
Our result is very important because it confirms the possible existence of wormholes in most of the spiral galaxies.
What’s the significance here? Well, if a device can take a magnetic field from one spot to another, it could have a number of medical applications. For example, it would be possible to take pictures of the body with a strong magnet placed far away, releasing people from having to endure the small, tight environment of an MRI machine, not to mention the radiation that goes along with it.
It’s always fun to think about wormholes, anything that’s dominated the realm of science-fiction that has a practical chance of actually being real is exciting. The search for extraterrestrial life right now is at an all time high and Earth has never seen such an interest in ET life like this before, which is why this area of theoretical physics is so well known to the general public.
I’m going to leave you with this quote to give you something to think about. I’ve used it before so I apologize if you’ve already come across it.
“There is another way, whether it’s wormholes, or warping space, there’s got to be a way to generate energy so that you can pull it out of the vacuum, and the fact that they’re [extraterrestrials] here shows us that they found a way.” – Jack Kasher, Ph.D, Professor Emeritus of Physics, University of Nebraska.
Via Nature and Science alert.

 

Physics-Astronomy.org

Găurile de vierme sunt obiecte cosmologice fascinante (dar teoretice) care pot conecta două regiuni îndepărtate ale universului. Acestea ar permite unui utilizator să creeze „comenzi rapide” prin spațiu pentru a călători pe distanțe mari într-o perioadă mai scurtă de timp. Ele sunt prezise de teoria generală a relativității și sunt ceea ce Einstein numea „poduri” prin spațiu-timp. Găurile de vierme sunt prezise matematic, dacă nu sunt dovedite, iar un nou studiu ilustrează modul în care oamenii de știință au luat aceste anomalii teoretice – pe care mulți fizicieni le consideră reale – și și-au creat una.

Cercetătorii din Spania, de la departamentul de fizică de la Universitatea Autonomă din Barcelona, ​​au creat de fapt o gaură de vierme magnetică într-un laborator care tunelizează un câmp magnetic prin spațiu.
Folosind matemateriale  și metasuprafețe, gaura de vierme transferă câmpul magnetic dintr-un punct din spațiu în altul printr-o cale care este nedetectabilă magnetic. Experimentăm că câmpul magnetic dintr-o sursă de la un capăt al găurii de vierme apare la celălalt capăt ca un câmp monopolar magnetic izolat, creând iluzia unui câmp magnetic propagat printr-un tunel din afara spațiului 3D.
Doar pentru a fi clar, gaura de vierme produsa nu este capabilă sa transporte materie, dar este capabilă să transporte un câmp magnetic dintr-un obiect fizic prin dispariția sa la un moment dat, și apoi reapariția la altul, ceea ce este foarte semnificativ în lumea științei..
Gaura de vierme este invizibilă pentru ochiul uman, dar este o sferă formată dintr-o suprafață feromagnetică exterioară, un strat superconductor intern și apoi o foaie feromagnetică laminată într-un cilindru intern.

Înainte de această realizare, cercetătorii au reușit să creeze un tunel pentru a transporta câmpuri magnetice. Ceea ce face ca această constatare să fie mult mai interesantă este faptul că din nou, din cauza materialelor folosite pentru a construi gaura de vierme, au reușit să mențină câmpul magnetic complet invizibil.
Acest rezultat este destul de ciudat în sine, deoarece monopoli magnetici nu există în natură. Efectul general este acela al unui câmp magnetic care pare să se deplaseze de la un punct la altul printr-o dimensiune care se află în afara celor trei dimensiuni convenționale.

Alvar Sanchez, cercetătorul principal, a declarat că gaura de vierme magnetică  poate fi comparată cu acele găuri de vierme care sunt utilizate în mod obișnuit în sci-fi. În ciuda acestui fapt, nu există încă, conform științei moderne, nici o modalitate de a ști dacă există găuri de vierme magnetice asemănătoare în spațiu.
O lucrare publicată recent în Annals of Physics oferă dovezi matematice că o gaură neagră masivă în galaxia noastră este de fapt o gaură de vierme. Dacă acest lucru este adevărat, oamenii ar trebui să poată naviga.
Rezultatul nostru este foarte important deoarece confirmă posibila existență a găurilor de vierme în majoritatea galaxiilor spirale.
Care este semnificația aici? Ei bine, dacă un dispozitiv poate lua un câmp magnetic dintr-un loc în altul, ar putea avea o serie de aplicații medicale. De exemplu, ar fi posibila fotografierea corpului cu un magnet puternic plasat departe, eliberarea oamenilor de a suporta mediul mic, strâns al unei mașini RMN, ca să nu mai vorbim de radiația remanentă.
Este întotdeauna distractiv să se gândească la găuri de vierme, tot ceea ce a dominat tărâmul științei-ficțiune, iar faptul că există  o șansă practică de a fi un fapt real este interesant. Căutarea vieții extraterestre a ajuns acum la unul din cele mai ridicate cote  și Pământul nu a văzut niciodată un astfel de interes în viața ET de acest gen înainte, de aceea acest domeniu de fizică teoretică este atât de bine cunoscut publicului larg.
Am să vă las cu acest citat pentru a vă oferi ceva la care să vă gândiți. Am folosit-o înainte, așa că îmi cer scuze dacă ați întâlnit-o deja.

„Trebuie să existe o altă cale, fie că este vorba de găuri de vierme, fie de a dizloca spațiul, pentru a genera energie, astfel încât să o scoateți din vid și faptul că ei [extratereștrii] sunt deja aici ne arată că au găsit o modalitate. „- Jack Kasher, Ph.D., profesor universitar de fizică, Universitatea din Nebraska.
credite:Nature și Science alert.

***

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s