Who remember „Pink Floyd”?

… și tu tot dăduși!

Într-o seară, un tânăr grăbit către o lucrare numai de el știută dă peste un moșneag orb care venea cu un felinar în mână.

Tânărul își cere scuze, îl ajută pe bătrân să se ridice, îi dă felinarul, și-l întreabă:

– Văd că porți ochelari negri, la ce îți este atunci de trebuință felinarul căci oricum nu-ți mai ajută luminii ochilor?

– Apoi, răspunse moșneagul, felinarul nu pentru mine-l țin ci pentru zăbăuci ca tine ca să nu dea peste mine. Și tu tot dăduși!

 

 

Lumini în noapte VIII

Mâinile lucrau singure: trei puncte, trei linii, trei puncte…

Nu-mi mai aduc aminte cât timp a trecut. La un moment dat Dănuț m-a tras de picior. M-am întors și mi s-a părut că văd, ca prin ceață, o fâșie de lumină dănțuind pe întinsul mării. Era reflector cel mare de pe Bursucul care venea spre insulă cu amândouă motoarele ambalate la maxim.

Cu chiu, cu vai, m-am dat jos de pe stâncă. Antoniu Preda mi-a luat plasa cu fulgerul și m-a târât în peșteră unde mi-a pus o compresă cu apă rece peste ochi. Durerea a mai slăbit, iar eu mi-am permis, în sfârșit , să mă relaxez.

După o jumătate de oră a venit șalupa. Nici acum nu știu cum au reușit băieții să se apropie de stânci. Valurile vuiau atât de tare că nu se auzeau strigătele oamenilor. Șalupa se tot umplea cu apă pe care trebuia să o scoatem în permanență.

De cum se văzu pe punte Antoniu Preda se repezi către Vasiliu și-i strigă:

− Tovarășe căpitan, vasul să plece imediat de aici… Imediat!

Nu puteam să-l văd pe Vasiliu, așa cu ochii bandajați cum eram, dar i-am auzit vocea- politicoasă, scârțâită, și foarte calmă:

− Fii, te rog, liniștit. Avem tot timpul să ne îndepărtăm.

Mi-am ridicat, în ciuda protestelor doctorului, bandajul de pe ochi căci voiam să-l văd pe căpitan. Vă jur că era la fel ca întotdeauna!

− Grăbiți-vă, tovarășe căpitan, grăbiți-vă, stăruia Dănuț panicat la culme. Fulgerele pot să explodeze dintr-o clipă în alta!

− Mulțumesc, am să țin cont de sfatul dumitale, răspunse căpitanul. Totuși nu ne convine să ne grăbim prea mult, și la ochii holbați ai lui Antoniu Preda se explică: Explozia va crea un val uriaș, un tsunami care se propagă cu o viteză de avion, așa că tot nu scăpăm noi de el. Mașinile însă trebuiesc cruțate, vom avea nevoie de ele pentru o manevrabilitate maximă.

Dănuț ronțăi câteva clipe cele spuse de Vasiliu și-apoi izbucni în râs:

− Aveți dreptate, tovarășe căpitan, și se apucă să fluiere cântecul lui preferat.

Fulgerele au explodat abia peste o oră, când Bursucul se afla la cincisprezece mile de insulă.

Mi-am ridicat din nou bandajul și împreună cu ceilalți am fugit pe punte.

La pupa, spintecând întunericul nopții, se ivi un disc galben, care se răspândea cu o viteză uluitoare. În primul moment semăna cu Soarele pe jumătate ascuns după orizont. Apoi focul se înălță, deveni alb-liliachiu, lumină marea zbuciumată și se stinse brusc, lăsând în zare o geană de lumină roșiatică ce se destrăma încet.

Insula Falca sfărâmată încetase să mai existe.

− Faină poveste, oftă Don Professore, iar eu săltai o sprânceană crezând că mă ia peste picior, dar privindu-l picat în reverie realizai că-i sincer.

− Și, totuși, exclamă Zolo care tot butona la smart, aici apare o insulă, fulgerele tale n-au sfărâmat-o de tot?

− Ba de tot, dar probabil au mai rămas stânci submarine. Aluviunile Dunării s-au sedimentat acolo și a apărut o nouă insulă, care se numește acum, nu mă întrebați de ce, insula K, sau insula Fericirii. Apropo, cică ne certăm cu ucrainienii a cui e…

− Și tu ce-ai făcut?

− Eu? Ce era să fac? Doctorii de la Constanța au zis că am trei puncte cu desprindere de retină așa că am fost pensionat cu fast de către căpitanul Vasiliu și echipaj și m-am întors acasă, unde am stat orb vreo două săptămâni supravegheat acerb de maică-mea și soră-mea, cu rândul, ca să nu-mi scot bandajul. Mi s-a dat păpică în gură ca la bebeluși, ba chiar la budă eram dus de mânuță. Nici de fumat n-am putut să fumez că cică mărește tensiunea vaselor de sânge capilare… Dar m-am reparat că știți că nu-s rău de carne și-apoi a început celălalt joc: țară, țară, vrem ostași. Patria mă chema sub arme!

− Povestea ta, spuse gânditor Costică, are o singură și majoră hibă: Cum se face că, deși le-ai prezentat ca pe niște realizări sigure, impedimentul cu statul sub apă presupun că putea fi depășit, nimeni nu a mai auzit de fulgerele tale globulare?

− Eeee, altă poveste. Explozia insulei nu numai că a panicat anumite minți obtuze din organismele de conducere comuniste, auzindu-se voci care cereau întreruperea imediată a experimentelor ca fiind prea periculoase, dar a creat valuri și la propriu și la figurat. Rușii s-au burzuluit imediat și, bănuind că dezvoltăm o nouă armă, au cerut toată documentația conform cu Tratatul CAER și regulile Pactului de la Varșovia. Românii au trimis și ei ceva și-apoi, poate-ați auzit de orășelul ăla din Siberia care a făcut bum! Trei mii de oameni calcinați într-o secundă. Oricum, după armată, cu treabă prin București, am trecut și pe la Dănuț (îmi lăsase ăsta adresa), a ieșit maică-sa și, la o cafea și-o dulceață, mi s-a plâns că nu-l mai vede mai deloc: „Vine o mașină de armată îl ia și lipsește cu săptămânile”. Cică i-a zis că lucrează la niște săgeți de lumină care pot să topească oțelul ca pe ceară.

− Ei, lasă-mă, explodă Costică. Acuma ne-o bagă pe aia cu tancurile laser ale lui Ceașcă. Măi, ce om!

− Da, mă dihanie, nici eu n-am legat atunci, dar mai târziu… fulgerele globulare ar fi sursa de energie perfectă pentru niște lasere de mare putere care sug megawații ca pe te miri ce. Și… nu te mai minuna așa, citește și tu printre rânduri. Cum se face că din toată lumea asta mare cel mai mare laser din lume se află tocmai la Măgurele? Mai ai vre-un neuron funcțional? Zece petawați, mă. Știi cât înseamnă asta?

− Zece urmat de cincisprezece zerouri, răspunde instinctiv Don Professore.

− Mda, o dă cotită Costică, o fi ceva, că tare știi tu să mai îmbârligi lumea. Da’ eu nu cred o iotă!

Gașca s-a spart, eu am strâns în urma lor, am dus în bucătărie…

N-aveam tihnă.

Mă duc și iau din sufragerie unul din albumele cu poze, ăl mai vechi.

Uite-mă în diverse ipostaze, de la copchil până la adolescentul rebel și tânărul responsabil (he!!!) de mai târziu. Trag o poză din banda de staniol, în spatele ei, camuflată, se află o alta, o fotografie cu zimți, cam ștearsă, din care rânjesc către aparatul SMENA mutrele a doi flăcăi trași în costume de scafandru. Eram într-o pauză de odihnă, în barca pneumatică, și doctorul venit să ne verifice nivelul azotului din sânge ne-a tras în poză.

Dănuț mă ținea de umeri, aveam amândoi în câte-o mână o sferă luminoasă, și râdeam către obiectiv cu inocența tinereții.

***

Nikola Tesla’s Time Travel Experience: ‘I Could See The Past, Present And Future All At The Same Time

Nikola Tesla was conducting research in 1895 and this was when he got the first indication that space and time might be influenced by using a highly magnetic field.
TESLA MADE DISCOVERIES BEFORE TOP-SECRET MILITARY PROGRAMS A part of the
admission had come from Tesla experimenting with radio frequencies along with power transmission through the Earth’s atmosphere. The discovery would many years later lead to the Philadelphia experiment along with time travel programs.
However, a long time before the top-secret military programs were even thought about Tesla had already made some discoveries that were fascinating in regards to nature of time and the possibilities of being able to travel through time.

The experiments of Tesla in high voltage electricity along with magnetic fields led to him discovering that time and space may be deformed to essentially create a door that may lead to another time. With the discovery, Tesla then went on to discover, through his own personal experiences, that traveling through time came with some real dangers.

TESLA WAS SAID TO BE HIT BY 3.5 MILLION VOLTS OF ELECTRICITY The very first experience that Tesla had with traveling in time occurred in March 1895. A New York Herald reporter wrote that he found the inventor sitting in a café after he had just been hit by 3.5 million volts of electricity. The reporter said that Tesla had told him that he would not be very pleasant company to be around due to the fact that he had almost died

He went on to say that a three-foot spark had jumped into the air and hit him on the shoulder. Tesla went on to tell the reporter that if it had not been for his assistant turning the power off straight away he would have been killed. Tesla went on to tell the reporter that when he was in contact with the resonance from the electromagnetic charge he had found that he went out of his space and time window.
 He said that he had been able to see the past, the present and the future at the very same time. He admitted that he had been paralyzed in the electromagnetic field and so he had been unable to help himself. Thankfully his assistant had been beside him and had been able to turn off the power before any severe and permanent damage had been done.
 INCIDENT SAID TO BE REPEATED IN PHILADELPHIA EXPERIMENT BY US NAVY Many years later the repetition of the exact same incident occurred during the Philadelphia Experiment. However, this led to sailors being left outside of the window space reference for a long time and this, of course, had results that were disastrous.
The Philadelphia Experiment was the alleged military experiment which was said to have been carried out by the US Navy in 1943. It was said that the escort the USS Eldridge had become invisible to enemies. However, the US Navy has always said that no such experiment happened and the claims of the ship becoming invisible did not conform to physical laws.
Physics-Astronomy.org

Nikola Tesla efectua cercetări în 1895 și acesta a fost momentul în care a avut prima intuiție că spațiul și timpul ar putea fi influențate de utilizarea unui câmp puternic magnetic.

În acest sens TESLA a făcut descoperiri înaintea programelor militare de vârf experimentând cu frecvențe radio împreună cu transmisia de putere prin atmosfera Pământului. Descoperirea ar fi putut duce  mulți ani mai târziu la experimentul Philadelphia, împreună cu programele de călătorie în timp.

Cu toate acestea, mult timp înainte de programele militare super-secrete Tesla făcuse deja unele descoperiri fascinante în ceea ce privește natura timpului și posibilitățile de a călători în timp.

Experimentele efectuate de Tesla în electricitate de înaltă tensiune împreună cu câmpurile magnetice au dus la descoperirea faptului că timpul și spațiul ar putea fi deformate pentru a crea în esență o ușă care poate duce la un alt moment temporal Odată cu descoperirea, Tesla a putut să experimenteze, pe pielea lui, pericolele  reale  pe care le prezintă călătoria prin timp.

TESLA ERA SĂ FIE PRĂJIT CU 3.5 MIL. VOLȚI DE ELECTRICITATE

Prima experiență pe care Tesla o avea cu călătoria în timp a avut loc în martie 1895. Un reporter al New York Herald a scris că a găsit inventatorul într-o cafenea după ce tocmai a fost lovit de 3,5 milioane de volți de electricitate. Reporterul a spus că Tesla i-a spus că nu va fi o companie foarte plăcută să se afle în jur datorită faptului că aproape că a murit.

El a spus că o scânteie de 3 metri a sărit în aer și la lovit pe umăr. Tesla continuă să-i spună reporterului că, dacă nu ar fi fost asistentul care să oprească imediat totul, ar fi fost ucis. Tesla a mărturisit reporterului că atunci când era în contact cu rezonanța de la încărcarea electromagnetică, el a descoperit că a ieșit din spațiul și fereastra noastră de timp.

El a spus că a putut să vadă în același timp trecutul, prezentul și viitorul. El a recunoscut că a fost paralizat în câmpul electromagnetic și astfel nu a putut să-și fie de ajutor. Din fericire, asistentul său fusese alături de el și reușise să oprească curentul înainte de a se face vreun prejudiciu grav și permanent.

INCIDENTUL AU FOST REPETAT ÎN EXPERIMENTUL PHILADELPHIA DE NAVIGAȚIA SUA

Mulți ani mai târziu, în timpul experimentului Philadelphia, s-a produs repetarea aceluiași incident. Cu toate acestea, acest lucru a dus la faptul că marinarii au fost lăsați în afara spațiului de referință pentru o perioadă lungă de timp și acest lucru, desigur, a  rezultatele au fost dezastruoase.
Experimentul Philadelphia a fost presupusul experiment militar despre care se spune că a fost efectuat de către Marinei SUA în 1943. S-a spus că escorta USS Eldridge a devenit invizibilă inamicilor. Cu toate acestea, marina americană a spus întotdeauna că nu s-a întâmplat un astfel de experiment și că pretențiile navei devenind invizibile nu sunt conforme cu legile fizice.

***