Locul unde dezarhivez visele mele de o secundă

Gabi (Gabriela-Mimi Boroianu) zice că eu pot scoate o poveste extraordinară din orice întâmplare banală. M-a citit! Așa cum fac femeile cu mine și eu le las… Treaba e, că trebuie să ai statut de voyeur. Amănuntul, mișcarea, secunda, sunt prietenii mei.

Acolo, unde alții trec grăbiți, eu mă opresc și absorb ca o sugativă.

Mai târziu, mult mai târziu, impresiile se sedimentează, se ordonează cumva în sertarele creierului meu și, la un declic, la o suficientă acumulare cantitativă, misterios, devin de nestăvilit, își doresc o viață proprie cu atâta ardoare încât nu mai sunt decât, umil, sclavul lor.

Mă lasă sfârșit, ca după un orgasm prea îndelung, dar cumva fericit. Fericit atunci când totul capătă un contur comprehensibil, realistic, dar în același timp diferit, cumva ideatic, ca un vis care te urmărește îndeajuns de mult încât nu-l mai poți separa de cotidian.

 

 

 

                                                           

Reclame

Nikola Tesla’s Time Travel Experience: ‘I Could See The Past, Present And Future All At The Same Time

Nikola Tesla was conducting research in 1895 and this was when he got the first indication that space and time might be influenced by using a highly magnetic field.
TESLA MADE DISCOVERIES BEFORE TOP-SECRET MILITARY PROGRAMS A part of the
admission had come from Tesla experimenting with radio frequencies along with power transmission through the Earth’s atmosphere. The discovery would many years later lead to the Philadelphia experiment along with time travel programs.
However, a long time before the top-secret military programs were even thought about Tesla had already made some discoveries that were fascinating in regards to nature of time and the possibilities of being able to travel through time.

The experiments of Tesla in high voltage electricity along with magnetic fields led to him discovering that time and space may be deformed to essentially create a door that may lead to another time. With the discovery, Tesla then went on to discover, through his own personal experiences, that traveling through time came with some real dangers.

TESLA WAS SAID TO BE HIT BY 3.5 MILLION VOLTS OF ELECTRICITY The very first experience that Tesla had with traveling in time occurred in March 1895. A New York Herald reporter wrote that he found the inventor sitting in a café after he had just been hit by 3.5 million volts of electricity. The reporter said that Tesla had told him that he would not be very pleasant company to be around due to the fact that he had almost died

He went on to say that a three-foot spark had jumped into the air and hit him on the shoulder. Tesla went on to tell the reporter that if it had not been for his assistant turning the power off straight away he would have been killed. Tesla went on to tell the reporter that when he was in contact with the resonance from the electromagnetic charge he had found that he went out of his space and time window.
 He said that he had been able to see the past, the present and the future at the very same time. He admitted that he had been paralyzed in the electromagnetic field and so he had been unable to help himself. Thankfully his assistant had been beside him and had been able to turn off the power before any severe and permanent damage had been done.
 INCIDENT SAID TO BE REPEATED IN PHILADELPHIA EXPERIMENT BY US NAVY Many years later the repetition of the exact same incident occurred during the Philadelphia Experiment. However, this led to sailors being left outside of the window space reference for a long time and this, of course, had results that were disastrous.
The Philadelphia Experiment was the alleged military experiment which was said to have been carried out by the US Navy in 1943. It was said that the escort the USS Eldridge had become invisible to enemies. However, the US Navy has always said that no such experiment happened and the claims of the ship becoming invisible did not conform to physical laws.
Physics-Astronomy.org

Nikola Tesla efectua cercetări în 1895 și acesta a fost momentul în care a avut prima intuiție că spațiul și timpul ar putea fi influențate de utilizarea unui câmp puternic magnetic.

În acest sens TESLA a făcut descoperiri înaintea programelor militare de vârf experimentând cu frecvențe radio împreună cu transmisia de putere prin atmosfera Pământului. Descoperirea ar fi putut duce  mulți ani mai târziu la experimentul Philadelphia, împreună cu programele de călătorie în timp.

Cu toate acestea, mult timp înainte de programele militare super-secrete Tesla făcuse deja unele descoperiri fascinante în ceea ce privește natura timpului și posibilitățile de a călători în timp.

Experimentele efectuate de Tesla în electricitate de înaltă tensiune împreună cu câmpurile magnetice au dus la descoperirea faptului că timpul și spațiul ar putea fi deformate pentru a crea în esență o ușă care poate duce la un alt moment temporal Odată cu descoperirea, Tesla a putut să experimenteze, pe pielea lui, pericolele  reale  pe care le prezintă călătoria prin timp.

TESLA ERA SĂ FIE PRĂJIT CU 3.5 MIL. VOLȚI DE ELECTRICITATE

Prima experiență pe care Tesla o avea cu călătoria în timp a avut loc în martie 1895. Un reporter al New York Herald a scris că a găsit inventatorul într-o cafenea după ce tocmai a fost lovit de 3,5 milioane de volți de electricitate. Reporterul a spus că Tesla i-a spus că nu va fi o companie foarte plăcută să se afle în jur datorită faptului că aproape că a murit.

El a spus că o scânteie de 3 metri a sărit în aer și la lovit pe umăr. Tesla continuă să-i spună reporterului că, dacă nu ar fi fost asistentul care să oprească imediat totul, ar fi fost ucis. Tesla a mărturisit reporterului că atunci când era în contact cu rezonanța de la încărcarea electromagnetică, el a descoperit că a ieșit din spațiul și fereastra noastră de timp.

El a spus că a putut să vadă în același timp trecutul, prezentul și viitorul. El a recunoscut că a fost paralizat în câmpul electromagnetic și astfel nu a putut să-și fie de ajutor. Din fericire, asistentul său fusese alături de el și reușise să oprească curentul înainte de a se face vreun prejudiciu grav și permanent.

INCIDENTUL AU FOST REPETAT ÎN EXPERIMENTUL PHILADELPHIA DE NAVIGAȚIA SUA

Mulți ani mai târziu, în timpul experimentului Philadelphia, s-a produs repetarea aceluiași incident. Cu toate acestea, acest lucru a dus la faptul că marinarii au fost lăsați în afara spațiului de referință pentru o perioadă lungă de timp și acest lucru, desigur, a  rezultatele au fost dezastruoase.
Experimentul Philadelphia a fost presupusul experiment militar despre care se spune că a fost efectuat de către Marinei SUA în 1943. S-a spus că escorta USS Eldridge a devenit invizibilă inamicilor. Cu toate acestea, marina americană a spus întotdeauna că nu s-a întâmplat un astfel de experiment și că pretențiile navei devenind invizibile nu sunt conforme cu legile fizice.

***

Lumini în noapte VII

− Bine, răspunse posac. Știi… dihăniile s-au răzvrătit. Sub apă presiunea e mai mare și procesul de formare a atomilor din plasma gazoasă s-a accelerat. Nu mai poate fi oprit. Fulgerele se încălzesc. Vezi, luminează tot mai tare. Nu va trece mult timp și…

Antoniu Preda tăcu.

− Explodează? întrebai.

Antoniu Preda dădu în silă din cap.

− Da. Nu prea-mi pare rău de fulgere. E o serie de probă. Le-am încercat rezistența la transport: cu trenul, apoi cu avionul, acum cu un vapor… au rezistat foarte bine. La un naufragiu nu ne-am gândit. Nu, nu-mi pare rău de ele. Vorba e însă unde ne ascundem?…

− Peste cât timp se va produce… explozia?

− Peste vreo oră jumătate.

− Ce-ar fi să le-aruncăm în mare?

Dănuț râse forțat:

− M-am gândit și eu la asta. Nu merge. Închipuiește-ți unde o să le ducă vântul ăsta! S-ar putea produce accidente, ba chiar catastrofe. Nu sunt niște fulgere obișnuite, sunt încărcate cu o energie de mii de ori mai mare ca a unui fulger, sau a unui trăsnet normal. Nu, în nici un caz, n-aș putea să trăiesc cu asta pe conștiință.

− Atunci să le dăm la fund.

− Fulgerele sunt mai ușoare ca apa, n-au să se scufunde. Și apoi au să explodeze și sub apă…

Ascultam urletul vântului. Uraganul trecuse și acum bătea numai un vânt puternic. Ar fi fost însă o nebunie să ieșim în larg cu barca pneumatică. Așa gândea și Dănuț.

− Poate vine Bursucul? întrebă el.

După mine slabă speranță. Deși vaporul se afla probabil pe aici pe undeva, aproape, Vasiliu nu s-ar apropia de Falca sfărâmată nici mort pe o vreme din asta. O să aștepte să se calmeze marea. Mai ales că nici nu știa că fulgerele vor exploda.

I-am explicat lui Antoniu Preda în câteva cuvinte ce fel de fire avea căpitanul nostru.

− Crezi? Spuse gânditor Dănuț. Mie mi-a făcut impresia că… nu știu cum să-ți explic… În trecut astfel de oameni au descoperit țările și mările pământului, iar în viitor au să zboare spre Lună, spre Marte, spre stele…

Mi l-am închipuit pe Vasiliu conducând o astronavă și am ridicat din umeri.

− Tu îți închipui că acolo au să zboare oameni cu totul deosebiți? întrebă Dănuț. Nu. Au să fie tot niște oameni oameni precum căpitanul vostru, ca tine… Da, da! Iar peste o sută de ani au să se alcătuiască legende despre dânșii și în aceste legende ei au să apară ca vitejii din poveste… De altminteri fulgerele mele au și ele firi deosebite, spuse Antoniu Preda zâmbind. Unele sunt încăpățânate, altele rele, șirete. Sunt și unele liniștite, blânde. Am observat că cele mai bune fulgere, cele negre, sunt întotdeauna modeste. Nu aruncă scântei, nu bâzâie, nu te orbesc. Au însă mai multă energie și sunt, ca să zic așa, mai cumsecade decât cele care bâzâie într-una. Brusc se pare că-i vine o idee: Ce-ar fi totuși să semnalizăm. Îîî? Ascultă aici…

Trebuie să spun că Antoniu Preda era vrednic de toată lauda. Atunci nu prea-mi închipuiam încă ce e explozia unui fulger. Mă obișnuisem cu ele și mi se păreau familiare și destul de inofensive. Dănuț, însă își cunoștea prea bine dihăniile. Totuși nu s-a lăsat copleșit de panică și capul lui continua să lucreze bine.

Ideea lui nu era rea deloc. În orice caz asta ne oferea o oarecare șansă de salvare. Trebuia să luăm un fulger, să ne urcăm pe creștetul unei stânci și, fluturând prin fața lui o bucată din foaia de cort, să transmitem semnale către Bursucul, indiferent pe unde s-o afla. Ce e drept, nu știam în ce direcție se află vasul dar fulgerul răspândește lumina circular, pe toată circumferința.

Nu era o plăcere să ieși din peștera caldă. Obosisem peste măsură peste zi, cu atâtea scufundări, iar urcușul pe stânca abruptă era greu chiar și pentru un om odihnit. Vă mărturisesc că m-am gândit din nou să aruncăm în mare blestematele alea de fulgere, ca să le ducă vântul unde-o fi să fie. Dar nu i-am spus nimic lui Antoniu Preda. Dacă e s-o pățim, măcar să rămânem camarazi până la sfârșit.

Am tăiat o bucată din foaia de cort, Dănuț alesese unul din cele mai luminoase fulgere îl pusese în plasă și-am început urcușul. Stânca nu era prea înaltă; să fi tot avut vreo cinci metri dar eu nu vedeam nimic. Ochii, inflamați din pricina luminii puternice mă dureau și lăcrimau. Totul în jur părea cufundat într-o beznă desăvârșită.

Acești cinci metri n-am să-i uit cât oi trăi. Vântul rece și umed mă silea să mă lipesc de stâncă, iar stânca era ascuțită, parcă ar fi avut ghimpi. Mi-am zdrelit până la sânge mâinile și genunchii și m-am lovit la un umăr. Și, dacă totuși am ajuns sus, asta se datorează numai lui Dănuț. M-a azvârlit, pur și simplu, pe creștetul stâncii, pe când eu n-am mai putut să mă trag în sus.

Semnalul de primejdie, vestitul S.O.S., constă în nouă lumini, șase scurte și trei lungi. Fulgerul se tot smucea în bătaia vântului. Legasem plasa de curea, căci în mâini țineam pânza. Nu vedeam nimic. Fulgerările mă orbiseră cu totul. Din pricina luminii puternice o durere cumplită îmi sfredelea ochii. Apoi am căzut într-o stare de apatie. Mi-am zis că Bursucul nu o să vie; Vasiliu nu o să cuteze să se apropie de Falca sfărâmată. Dar semnalizam mai departe. Trei scurte, trei lungi, trei scurte… La început mai număram semnalele și făceam pauză de cuvânt, pe urmă m-am încurcat și nu le-am mai numărat. Mâinile lucrau singure: trei puncte, trei linii, trei puncte…

Va continua